Spørgeskemaundersøgelse om skolevægring

7. juni 2017

Besparelsen på dagbehandling blev en realitet. Der skal i resten af 2017 spares 2,5 million kroner svarende til 5 pladser. På byrådsmødet blev der dog omdelt et notat til politikerne, hvor forvaltningen opridser forskellige tiltag, der på sigt skal forebygge udviklingen af skolevægring. De tiltag hilser vi velkommen. Politikerne skal på et fællesmøde iaften drøfte […]

Read More…

Resultat af skolevægringsundersøgelsen

3. november 2017

  36 børn har haft skolevægring i Egedal i skoleåret 2016/2017, og kun 5 ud af de 36 af børnene er ved skoleårets udløb kommet i trivsel igen, viser undersøgelsen. Flertallet af børnene i undersøgelsen har haft langvarig skolevægring, der har strukket sig over flere år. Alligevel viser undersøgelsen, at familierne ikke oplever at få […]

Read More…