Generalforsamling 2022 afholdes 1. marts

Der er indkaldt til den årlige generalforsamling i Egedal Autismeforening, som ifølge vedtægterne skal afholdes senest 15. marts (men som i 2020 og 2021 grundet COVID restriktioner blev flyttet til efteråret).

Generalforsamlingen afholdes den 1. marts klokken 19 online på Teams.

Bestyrelsen står overfor en større udskiftning, idet tre medlemmer som forlader den, heriblandt formanden. Skal foreningen kunne fortsætte med de nuværende aktiviteter, er der brug for nye kræfter som dels har interesse i samarbejdet med myndigheder og andre foreninger, dels en ny formand som kan påtage sig de (overskuelige) administrative opgaver der hører til at drive en forening.

For at gøre generalforsamlingen mere tilgængelig, bliver den i år afholdt som Teamsmøde online. Vi håber at mange af jer vil have mulighed for at deltage.

Dagsorden

1) Velkomst

2) Valg af dirigent

3) Valg af referent

4) Formandens beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Godkendelse af regnskab

7) Valg til bestyrelsen

8) Valg af suppleanter

9) Valg af revisor

10) Evt.

Forslag kan sendes til info@autisme-egedal.dk