Aktiviteter i 2021

Foreningens aktiviteter i 2021 er naturligvis påvirket af COVID-19 restriktioner og forsamlingsforbud. Der er aktiviteter som ikke kan afholdes og andre som kun kan være virtuelle. Vi klarer os så godt vi kan og håber på snart at kunne vende tilbage til normalt aktivitetsniveau.

I 2021 er følgende aktiviteter planlagt/afholdt:

  • Jan 26: Bestyrelsesmøde i Egedal Autismeforening
  • Feb 22: Internt formøde om kommunalt boligtilbud
  • Mar 2: Formøde med LEV og Bedre Psykiatri om kommunens boligtilbud
  • Mar 8: Dialogmøde med Egedal Komune om botilbud
  • Mar 16: Bestyrelsesmøde i Egedal Autismeforening
  • Mar 25: Dialogmøde med Balsmoseskolen
  • Apr 15: Dialogmøde med Egedal Kommune
  • Jun 15: Bestyrelsesmøde i Egedal Autismeforening
  • Sep 2: Generalforsamling i Egedal Autismeforening (flyttet pga. COVID restriktioner)
  • Ultimo. sep: Foredrag om Autisme og Isolation (detaljer følger)

(aktivitetslisten opdateres løbende)

NY DATO: Generalforsamling 2020

Nu hvor landet er lukket op og sommeren går på hæld, inviterer Egedal Autismeforening nok en gang til Generalforsamling for 2020

_______________________________

Dagsorden og bilag er sendt til foreningens medlemmer per email.

Dagsorden

1) Velkomst

2) Oplæg om Fællesskaber, ved Ida fra Ensomhedsindsatsen i Egedal Kommune

1. Indledning
2. Eksempler på fællesskaber og erfaringer fra Egedal og hvordan hun kan bidrage
3. Diskussion og spørgsmål med forsamlingen om ønsker og behov
4. Opsamling og forslag til næste skridt

3) Valg af dirigent

4) Valg af referent

5) Formandens beretning

6) Behandling af indkomne forslag

7) Godkendelse af regnskab

Regnskabet er vedlagt, samt budget til orientering (det vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen)

8) Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af:

– Allan Harsmann (formand)
– Louise Frei (næstformand)
– Carsten Kaalund (kasserer)
– Camilla Caspersen
– Jan Kobberup
– Louise Mathiasen

(posterne fordeles på det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen)

Allan, Camilla, Carsten, Louise M er på valg i år og genopstiller alle med undtagelse af Camilla.

Nye medlemmer er velkomne.

9) Valg af suppleanter

Bestyrelsen har to suppleanter: Steffen Møller og Michael Fisker. Steffen er på valg i år og genopstiller.

10) Valg af revisor

11) Ændring af vedtægter

Egedal Kommune har opstillet nye krav til godkendelses af frivillige foreninger som vores (læs mere her). Kravene skal opfyldes for at foreningen kan modtage støtte fra kommunen, som for eksempel lokaler til vores fitness hold eller økonomisk støtte til foredrag og andre arrangementer.

Derfor har bestyrelsen efterset foreningens vedtægter og fundet at betingelse nummer 8 om hvad der skal ske med foreningens eventuelle overskud ved ophør ikke er oplyst.

Da kommunens støtte er meget vigtig for foreningen, foreslår bestyrelsen at tilføje nedenstående afsnit til foreningens vedtægter i §10 (se vedhæftede)

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Kredsforening Storkøbenhavn Nord i Landsforeningen Autisme.

Derudover er vedtægterne uændrede

12) Evt.

Forslag kan sendes til info@autisme-egedal.dk

Grundet COVID-19 forholdsregler vil der ikke bliver serveret forfriskninger til Generalforsamlingen

Vi ser frem til nogle gode timer sammen og håber at mange vil deltage.

____________________

Hvis man som medlem ikke har modtaget indkaldelse, skyldes det formodentlig at foreningen ikke har en korrekt emailadresse (men tjek også spamfilter). Skriv/ring til sekretariatet i Landsforeningen for at få adressen rettet (se kontaktinfo her).

Kursus om Søskende, Jul og Autisme

Egedal autismeforening afholder den 16. december kursus om søskende, jul og autisme.

Oplægget er af psykolog Louise Isager fra Molis.

Kurset vil komme ind på, hvordan det er at være søskende til en bror/søster med autisme, hvilket udfordringer der kan være på tværs af alder, og hvordan de svære følelser og tanker kan føles skamfulde og tabubelagte for mange søskende. Kurset vil også omhandle konflikthåndtering og sorg i hjemmet, og hvordan dette også påvirker søskende.

Til sidst vil der være fokus på jul og de problematikker, der kan være omkring jul for personen med autismen og søskende samt nogle brugbare redskaber og strategier til at komme godt igennem julen.

Kurset vil være en blanding af oplæg, refleksioner og god tid til spørgsmål til sidst.

Program

17.30-18.15: Oplæg om søskende og deres udfordringer og behov
18.15-18.25: Refleksion
18.25-18.30: Opfølgning på refleksion
18.30-18.45: Pause
18.45-19.30: Oplæg om sorg og konflikthåndtering
19.30-19.40: Refleksion
19.40-19.45: Opfølgning på refleksion
19.45-20.00: Pause
20.00-20.45: Juleproblematikker
20.45-20.50: Pause
20.50-21.20: Q&A
21.20: Afrunding og tak for i dag.

Kurset afholdes den mandag 16. december 1730-2130 på Græstedgaard (lokale 7), Udlejrevej 13B i Ølstykke

Billetter kan købes hos place2book ved at følge dette link og koster 50 kr + gebyr på 4,75 kr, som dækker forfriskninger i aftenens løb (selve kurset er gratis at deltage i).

Sport og andre aktiviteter for autister i Egedal

I dag var jeg til svømning i Slangerup Svømmehal med familiens autist. Der har hun gået siden hun var få måneder gammel og det har altid virket godt for os. Hun går på eet af de almene hold og klubben har altid være gode til at rumme hende og hendes særlige behov. Man kan læse mere om Slangerup Svømmeklub her.

På vejen ud af hallen bemærkede vi “specialsport GUIDEN”, som indeholder en lang række af sportsforeninger i hovedstadsområdet som har tilbud til børn og voksne med særlige behov, blandt andet autister.

Slangerup Svømmeklub er nævnt, det samme er Ølstykke-Jyllinge håndboldklubs “HØJ Kidz” hold. Hvis man vil gerne vil læse guiden behøver man ikke lægge turen forbi Slangerup Svømmehal (som i øvrigt har en udmærket cafe i øjeblikket…) – den kan også læses her.

Hvis der sidder nogle derude med gode erfaringer fra andre gode foreningstilbud for børn og unge med autisme, så del dem endelig. Kontakt gerne foreningen via kontaktinfo her på siden eller mød os i vores facebookgruppe.

 

 

Jumbobøger – en donation til deling

Foreningen har modtaget en donation af jumbobøger. En hel kasse faktisk.

Hvis der sidder nogle medlemmer derude med (børn med) lyst til masser af andehistorier (eller som har oplæst udfordringer med læsning og vil prøve noget nyt som måske virker), så tag kontakt itl foreningen og få en stak bøger med.

Og skulle nogen læse dette og tænke på hvordan man kan støtte foreningen – enten via donation eller på anden vis, så kontakt os gerne via kontaktinfo her fra siden.

Opdateret side, opdateret bestyrelse

Egedal autismeforening har været igennem en vanskelig tid, hvor en gammel bestyrelse efter mange års dygtigt arbejde har givet stafetten videre til en ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse blev konstitueret i april og har efterfølgende arbejdet på at lære hinanden og foreningen at kende. Vi er kommer langt og ser frem til at kunne støtte foreningens medlemmer i Egedal kommune.

Ét arbejdspunkt for den nye bestyrelse har været at opdatere foreningens hjemmeside, hvor noget af indholdet ikke har været aktuelt. Det er sket nu. Måske med et mindre inspirerende design på siden, men til gengæld virker det ene “bliv medlem” link som siden har.

Der er også blevet ryddet op i foreningens kontakt email, så den fremover kan blive læst og fulgt op på.

Som noget nyt har vi tilføjet en liste med autist-venlige handlende i Egedal kommune. Vi håber at listen vil være nyttig for foreningens medlemmer og giv endelig besked hvis I kender andre butikker og tilbud som vi kan dele på listen.