FLYTTET, NY DATO PÅ VEJ: Generalforsamling 2020

Givet den generelle usikkerhed omkring forsamlinger og coronasmitte, har vi valgt at flytte årets generalforsamling.

Vi deler en ny dato snarest og forventer at det bliver en online event.

_______________________________

Dagsorden og bilag er sendt til foreningens medlemmer per email.

Dagsorden

1) Velkomst

2) Valg af dirigent

3) Valg af referent

4) Formandens beretning

5) Forslag til ændring af vedtægter

6) Behandling af indkomne forslag

7) Godkendelse af regnskab

Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelse, samt budget til orientering (det vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen)

8) Valg til bestyrelsen

De fleste valgbare medlemmer genopstiller – nye medlemmer er velkomne.

9) Valg af suppleanter

Bestyrelsen har to suppleanter og den valgbare genopstiller.

10) Valg af revisor

11) Ændring af vedtægter

Egedal Kommune har opstillet nye krav til godkendelses af frivillige foreninger som vores (læs mere her). Kravene skal opfyldes for at foreningen kan modtage støtte fra kommunen, som for eksempel lokaler til vores fitness hold eller økonomisk støtte til foredrag og andre arrangementer.

Derfor har bestyrelsen efterset foreningens vedtægter og fundet at betingelse nummer 8 om hvad der skal ske med foreningens eventuelle overskud ved ophør ikke er oplyst.

Da kommunens støtte er meget vigtig for foreningen, foreslår bestyrelsen at tilføje nedenstående afsnit til foreningens vedtægter i §10 (se vedhæftede)

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Kredsforening Storkøbenhavn Nord i Landsforeningen Autisme.

Derudover er vedtægterne uændrede

12) Evt.

Forslag kan sendes til info@autisme-egedal.dk

Til Generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.

Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen og håber at mange vil deltage.

____________________

Hvis man som medlem ikke har modtaget indkaldelse, skyldes det formodentlig at foreningen ikke har en korrekt emailadresse (men tjek også spamfilter). Skriv/ring til sekretariatet i Landsforeningen for at få adressen rettet (se kontaktinfo her).

Sport og andre aktiviteter for autister i Egedal

I dag var jeg til svømning i Slangerup Svømmehal med familiens autist. Der har hun gået siden hun var få måneder gammel og det har altid virket godt for os. Hun går på eet af de almene hold og klubben har altid være gode til at rumme hende og hendes særlige behov. Man kan læse mere om Slangerup Svømmeklub her.

På vejen ud af hallen bemærkede vi “specialsport GUIDEN”, som indeholder en lang række af sportsforeninger i hovedstadsområdet som har tilbud til børn og voksne med særlige behov, blandt andet autister.

Slangerup Svømmeklub er nævnt, det samme er Ølstykke-Jyllinge håndboldklubs “HØJ Kidz” hold. Hvis man vil gerne vil læse guiden behøver man ikke lægge turen forbi Slangerup Svømmehal (som i øvrigt har en udmærket cafe i øjeblikket…) – den kan også læses her.

Hvis der sidder nogle derude med gode erfaringer fra andre gode foreningstilbud for børn og unge med autisme, så del dem endelig. Kontakt gerne foreningen via kontaktinfo her på siden eller mød os i vores facebookgruppe.