Aktiviteter i 2021

Foreningens aktiviteter i 2021 er naturligvis påvirket af COVID-19 restriktioner og forsamlingsforbud. Der er aktiviteter som ikke kan afholdes og andre som kun kan være virtuelle. Vi klarer os så godt vi kan og håber på snart at kunne vende tilbage til normalt aktivitetsniveau.

I 2021 er følgende aktiviteter planlagt/afholdt:

  • Jan 26: Bestyrelsesmøde i Egedal Autismeforening
  • Feb 22: Internt formøde om kommunalt boligtilbud
  • Mar 2: Formøde med LEV og Bedre Psykiatri om kommunens boligtilbud
  • Mar 8: Dialogmøde med Egedal Komune om botilbud
  • Mar 16: Bestyrelsesmøde i Egedal Autismeforening
  • Mar 25: Dialogmøde med Balsmoseskolen
  • Apr 15: Dialogmøde med Egedal Kommune
  • Jun 15: Bestyrelsesmøde i Egedal Autismeforening
  • Sep 2: Generalforsamling i Egedal Autismeforening (flyttet pga. COVID restriktioner)
  • Ultimo. sep: Foredrag om Autisme og Isolation (detaljer følger)

(aktivitetslisten opdateres løbende)

Jumbobøger – en donation til deling

Foreningen har modtaget en donation af jumbobøger. En hel kasse faktisk.

Hvis der sidder nogle medlemmer derude med (børn med) lyst til masser af andehistorier (eller som har oplæst udfordringer med læsning og vil prøve noget nyt som måske virker), så tag kontakt itl foreningen og få en stak bøger med.

Og skulle nogen læse dette og tænke på hvordan man kan støtte foreningen – enten via donation eller på anden vis, så kontakt os gerne via kontaktinfo her fra siden.

Opdateret side, opdateret bestyrelse

Egedal autismeforening har været igennem en vanskelig tid, hvor en gammel bestyrelse efter mange års dygtigt arbejde har givet stafetten videre til en ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse blev konstitueret i april og har efterfølgende arbejdet på at lære hinanden og foreningen at kende. Vi er kommer langt og ser frem til at kunne støtte foreningens medlemmer i Egedal kommune.

Ét arbejdspunkt for den nye bestyrelse har været at opdatere foreningens hjemmeside, hvor noget af indholdet ikke har været aktuelt. Det er sket nu. Måske med et mindre inspirerende design på siden, men til gengæld virker det ene “bliv medlem” link som siden har.

Der er også blevet ryddet op i foreningens kontakt email, så den fremover kan blive læst og fulgt op på.

Som noget nyt har vi tilføjet en liste med autist-venlige handlende i Egedal kommune. Vi håber at listen vil være nyttig for foreningens medlemmer og giv endelig besked hvis I kender andre butikker og tilbud som vi kan dele på listen.