HVAD ER FORSKELLEN PÅ BISIDDER OG PARTSREPRÆSENTANT OG HVAD KAN MAN GØRE SOM PÅRØRENDE

  • Bank: Man kan tale med banken og sende en fuldmagt som giver enten kigge eller fuld adgang.
  • Kommunen: Partsrepræsentant blanket kan sendes af personen selv via e-boks (Google så kommer en skabelon frem, som kan printes og bruges).
  • E-boks: Man kan give fuldmagt og man kan få notifikationer.
  • Sundhed.dk: Man kan på sundhed.dk give fuldmagt, så man som pårørende kan hjælpe med at tjekke ting.

Det nogle af de ting man kan gøre som pårørende, så man kan hjælpe med og gøre det lettere at kontakte – hvis barnet også ønsker det.

https://autismeliv.dk/…/Praksisnyt_49-2015_juni_om…