Nyheder

Her kan du følge med i hvad der sker af interessante ting på autismeområdet i Egedal. Det kan være læserbreve i lokalavisen, nye tilbud fra kommunen, nyt fra foreningen - eller bare nyt på autismefronten på landsplan, som vi synes er værd at bringe her.

Resultat af skolevægringsundersøgelsen

  36 børn har haft skolevægring i Egedal i skoleåret 2016/2017, og kun 5 ud af de 36 af børnene er ved skoleårets udløb kommet i trivsel igen, viser undersøgelsen. Flertallet af børnene i undersøgelsen har haft langvarig skolevægring, der har strukket sig over flere år. Alligevel viser undersøgelsen, at familierne ikke oplever at få […]

Read More…

Spørgeskemaundersøgelse om skolevægring

Besparelsen på dagbehandling blev en realitet. Der skal i resten af 2017 spares 2,5 million kroner svarende til 5 pladser. På byrådsmødet blev der dog omdelt et notat til politikerne, hvor forvaltningen opridser forskellige tiltag, der på sigt skal forebygge udviklingen af skolevægring. De tiltag hilser vi velkommen. Politikerne skal på et fællesmøde iaften drøfte […]

Read More…

Demonstration mod besparelse på dagbehandling

Onsdag den 31. maj havde Egedal Byråd budgetopfølgning på 1. kvartal. Her skulle der findes kompenserende besparelser for 15 millioner kroner. Et af spareforslagene var at skære 2,5 million kroner svarende til visitering af 5 færre børn til dagbehandling. Forslaget indeholdt en plan om at nedbringe antallet af skolevægrende børn, der kunne få behov for […]

Read More…