Om foreningen

Historie

Egedal Autismeforening blev stiftet i 2009 af et par forældre, der savnede et lokalt netværk og muligheden for at øve indflydelse på de lokale forhold.

Egedal Autismeforening er en kommuneforening under Landsforeningen Autisme.

Landsforeningen er opdelt i 16 kredsforeninger. Derudover eksisterer der på landsplan 2 kommuneforeninger, hvoraf Egedal Autismeforening er den ene.

Når du bor i Egedal og er medlem af Landsforeningen, kan du derfor gøre brug af både Landsforeningen, Kredsforeningen Storkøbenhavn Nord samt kommuneforeningen i Egedal.

Formål

Vi er en aktiv forening, der holder både faglige og sociale arrangementer, hjælper med netværk og rådgivning og kommer med indspark til den politiske debat i form af høringssvar, når der er tiltag på vores område.

Vores formål er at arbejde for bedre vilkår for mennesker med autisme, yde hjælp og rådgivning samt udbrede kendskabet til autisme.