Rådgivning

Vi hjælper dig på vej

I foreningen har vi tilsammen en masse viden og erfaringer, som du har mulighed for at trække på, hvis du melder dig ind. Vores medlemmer er altid villige til at hjælpe andre. De fleste har nemlig selv på et tidspunkt haft brug for den hjælp, du står og mangler nu.

Ny i autismeland?

Har du eller et familiemedlem lige fået en diagnose, og er du i tvivl om hvad du bør gøre nu? Så kontakt os gerne til en snak om din families behov. Hvad enten det er pædagogiske redskaber, autismeforståelse eller et lynkursus i dine rettigheder efter Serviceloven, så kan vi hjælpe dig igang.

Bisidderhjælp

I bestyrelsen har vi et par frivillige, der i særlige tilfælde kan bistå som bisiddere til møder med feks. hospital, skole eller kommune. Hvis vi ikke selv har mulighed for at deltage, så kan vi ihvertfald hjælpe med at forberede dig til mødet. Vi har et godt indblik i lovgivningen, og der hvor vi ikke selv har viden, ved vi hvor den findes.

DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Deres formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.

Har du brug for juridisk rådgivning, så tøv ikke med at bruge dem. Det er gratis.

Klagesager

Er der truffet afgørelse i en sag, hvor du er uenig og ønsker du at klage? Så er der en række klagemuligheder på det specialiserede område.

Ønsker du at klage over et skoletilbud, feks. fordi dit barn ikke modtager støttetimer i folkeskolen eller ikke har fået en plads i et specialtilbud, selvom I har ønsket det, så kan du klage til klagenævnet for specialundervisning.

Inden du går igang med en klagesag, så tag dog gerne fat i os. Vi har stor erfaring med hvad du skal huske at have med i din klage og hvordan du bedst griber det an.

Ønsker du at klage over en afgørelse truffet af din sagsbehandler i handicapteamet, så kan du klage til Ankestyrelsen. Her er du ligeledes velkommen til at vende din sag med os inden du klager. Chancen for at vi er stødt på lignende sager før er stor.

I særlige tilfælde hvor der ikke er andre klagemuligheder, der kan du enten gå til ombudsmanden eller klage til tilsynet.

Du har også altid muligheden for at gå til kommunens borgerrådgiver, der kan hjælpe dig videre med din klagesag.