Spørgeskemaundersøgelse om skolevægring

Besparelsen på dagbehandling blev en realitet. Der skal i resten af 2017 spares 2,5 million kroner svarende til 5 pladser.

På byrådsmødet blev der dog omdelt et notat til politikerne, hvor forvaltningen opridser forskellige tiltag, der på sigt skal forebygge udviklingen af skolevægring. De tiltag hilser vi velkommen. Politikerne skal på et fællesmøde iaften drøfte notatet om skolevægring, og vores håb er, at vi med vores fortsatte indsat med at have fokus på problemet kan holde gryden i kog og sikre en tæt opfølgning.

Vi har derfor senest taget initiativ til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om forekomsten af skolevægring i Egedal. Tanken er at undersøgelsen skal give os et godt fundament at have den videre dialog på.

Derfor – har du et barn, der gennem det seneste år har haft helt eller delvist fravær pga. ubehag eller angst for at gå i skole, så spring ind på vores undersøgelse og giv os dine svar: Spørgeskema. (Undersøgelsen er afsluttet).

Har du venner eller bekendte, der bor i Egedal, som ikke er medlem af foreningen men som har børn der mistrives og har fravær fra skole, så sørg for at dele linket til undersøgelsen med dem.Vi vil gerne afdække skolevægring så bredt som muligt, det er derfor ikke et krav at barnet har et handicap for at deltage i undersøgelsen.Du finder spørgeskemaundersøgelsen her. (Undersøgelsen er afsluttet).

Demonstration mod besparelse på dagbehandling

Onsdag den 31. maj havde Egedal Byråd budgetopfølgning på 1. kvartal. Her skulle der findes kompenserende besparelser for 15 millioner kroner. Et af spareforslagene var at skære 2,5 million kroner svarende til visitering af 5 færre børn til dagbehandling.

Forslaget indeholdt en plan om at nedbringe antallet af skolevægrende børn, der kunne få behov for dagbehandling ved at forbedre indsatsen med tidlig opsporing og indsats. Forvaltningen har sat forskellige initiativer i søen og forventer at besparelsen kan realiseres.

I Egedal Autismeforening er vi bekymrede for besparelsen, da vi ikke tror på den kan realiseres i indeværende år. Børn med skolevægring har mistrivedes gennem længere tid og givet den tid det normalt tager at visitere til et dagbehandlingstilbud, så tænker vi at de børn der kunne få behov for sådan et tilbud i år, allerede ligger i pipelinen. Her er en tidlig opsporing og indsats allerede for sent – og de børn skal selvfølgelig stadig have det tilbud de har brug for.

På den lange bane er vi dog glade for, at der nu kommer fokus på problemstillingen med at flere og flere børn udvikler stress, angst og depression. Det tyder på en inklusion, der har været for hård. For mange børn er blevet inkluderet, for få børn med vanskeligheder er blevet tidligt identificeret og udredt – og støtten til børnene har været mangelfuld.

Vi mener økonomien ude på skolerne har været styrene for at børn med særlige behov ikke har fået den specialundervisning og særligt tilrettelagte undervisning de har behov for.
Vi er stolte af at demonstrationen trak næsten 50 borgere. Det var et stærkt signal til kommunen om, at der ikke bare er tale om en enkel eller to familier, der har været igennem et uheldigt sagsforløb, men at vi er mange der har en begrundet grund til at tro, at besparelsen i sidste ende kan få betydning for nogle børn, der ikke får det tilbud de har brug for.