Resultat af skolevægringsundersøgelsen

 

36 børn har haft skolevægring i Egedal i skoleåret 2016/2017, og kun 5 ud af de 36 af børnene er ved skoleårets udløb kommet i trivsel igen, viser undersøgelsen.

Flertallet af børnene i undersøgelsen har haft langvarig skolevægring, der har strukket sig over flere år. Alligevel viser undersøgelsen, at familierne ikke oplever at få den nødvendige hjælp.

Børnene har typisk vist tegn på mistrivsel længe før de udviklede skolevægring. I 42% af sagerne viste børnene tegn på mistrivsel i mere end et år før skolevægringen.

Bag skolevægringen ligger der i størstedelen af tilfældene en diagnose. Børnene i undersøgelsen har diagnoser som adhd, angst og autisme, hvor autismespektrumsforstyrrelser er den hyppigste.

Børn med skolevægring hvor fraværet overstiger 15 skoledage på et år, har ifølge lovgivningen ret til sygeundervisning i hjemmet. Det er dog kun 4 ud af de 36 børn, der har fået tilbudt sygeundervisning.

Du kan læse den fulde undersøgelse og dens resultater her:

Resultat af skolevægringsundersøgelsen

Bilag:
1. Spørgeskemaet
2. De rå data
3. Forældrenes beskrivelser

Spørgeskemaundersøgelse om skolevægring

Besparelsen på dagbehandling blev en realitet. Der skal i resten af 2017 spares 2,5 million kroner svarende til 5 pladser.

På byrådsmødet blev der dog omdelt et notat til politikerne, hvor forvaltningen opridser forskellige tiltag, der på sigt skal forebygge udviklingen af skolevægring. De tiltag hilser vi velkommen. Politikerne skal på et fællesmøde iaften drøfte notatet om skolevægring, og vores håb er, at vi med vores fortsatte indsat med at have fokus på problemet kan holde gryden i kog og sikre en tæt opfølgning.

Vi har derfor senest taget initiativ til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om forekomsten af skolevægring i Egedal. Tanken er at undersøgelsen skal give os et godt fundament at have den videre dialog på.

Derfor – har du et barn, der gennem det seneste år har haft helt eller delvist fravær pga. ubehag eller angst for at gå i skole, så spring ind på vores undersøgelse og giv os dine svar: Spørgeskema. (Undersøgelsen er afsluttet).

Har du venner eller bekendte, der bor i Egedal, som ikke er medlem af foreningen men som har børn der mistrives og har fravær fra skole, så sørg for at dele linket til undersøgelsen med dem.Vi vil gerne afdække skolevægring så bredt som muligt, det er derfor ikke et krav at barnet har et handicap for at deltage i undersøgelsen.Du finder spørgeskemaundersøgelsen her. (Undersøgelsen er afsluttet).