Resultat af skolevægringsundersøgelsen

 

36 børn har haft skolevægring i Egedal i skoleåret 2016/2017, og kun 5 ud af de 36 af børnene er ved skoleårets udløb kommet i trivsel igen, viser undersøgelsen.

Flertallet af børnene i undersøgelsen har haft langvarig skolevægring, der har strukket sig over flere år. Alligevel viser undersøgelsen, at familierne ikke oplever at få den nødvendige hjælp.

Børnene har typisk vist tegn på mistrivsel længe før de udviklede skolevægring. I 42% af sagerne viste børnene tegn på mistrivsel i mere end et år før skolevægringen.

Bag skolevægringen ligger der i størstedelen af tilfældene en diagnose. Børnene i undersøgelsen har diagnoser som adhd, angst og autisme, hvor autismespektrumsforstyrrelser er den hyppigste.

Børn med skolevægring hvor fraværet overstiger 15 skoledage på et år, har ifølge lovgivningen ret til sygeundervisning i hjemmet. Det er dog kun 4 ud af de 36 børn, der har fået tilbudt sygeundervisning.

Du kan læse den fulde undersøgelse og dens resultater her:

Resultat af skolevægringsundersøgelsen

Bilag:
1. Spørgeskemaet
2. De rå data
3. Forældrenes beskrivelser